Pfar­rer Ans­gar Lam­men
Bahnhofstr.12, 49770 Herz­la­ke
Te­le­fon: 05962 871717
E‑Mail: an.lammen@bistum-os.de

 

 

 

 

Ge­mein­de­re­fe­ren­tin Alex­an­dra Hum­mert
Bahn­hof­str. 14, Herz­la­ke (Pfarr­heim), Erd­ge­schoss
Te­le­fon: 05962 786
E‑Mail: Alexandra.Hummert@bistum-osnabrueck.de

 

 

 

 

Ge­mein­de­re­fe­ren­tin Hei­ke Preut 
Bahn­hof­str. 14, Herz­la­ke (Pfarr­heim), Erd­ge­schoss
Te­le­fon: 05962 8075540                                                                             Mo­bil: 0170/1187811                                                                                 E‑Mail: h.preut@bistum-os.de

 

 

 

 

Pfarr­se­kre­tä­rin Ma­ria Schwen­ker

Bahn­hof­str. 14, Herz­la­ke (Pfarr­heim), Erd­ge­schoss
Te­le­fon: 05962 732
Fax: 05962 776
E‑Mail: pfarrbuero.herzlake@ewetel.net

Öff­nungs­zei­ten des Pfarr­bü­ros:
Diens­tag: 9:00 bis 11:00 Uhr
Mitt­woch: 15:00 bis 17:00 Uhr

 

 

Pfarreiengemeinschaft Herzlake Dohren